Instrucións internas de contratación

O Consello de Administración de data 20/06/2018 de Mercagalicia aprobou as Instrucións de Contratación, sendo publicadas no presente documento:
IICC