Instalarse

Espazos Dispoñibles:

Mercado Central de Froitas e Hortalizas:
Mercagalicia, S.A. dispón de Postos de Venda na Nave Central de Froitas e Hortalizas da Unidade Alimentaria Mercagalicia sobre os que oferta a adxudicación dos dereitos de ocupación e explotación conforme ás opcións que a continuación se detallan.

Dispoñemos de módulos coas seguintes características:
- Superficie para comercialización de 60 m² aproximados.
- Superficie de carga e descarga: 21 m² aproximados
- Oficina: 30 m² aproximados

Dispoñemos de módulos coas seguientes características:
- Superficie para comercialización de 180 m² aproximados.
- Superficie de carga e descarga: 63 m² aproximados
- Espazo Paneleado e acondicionados con frio


Superficie para a instalación e explotación de soportes publicitarios:
- Dispoñemos de superficie para a explotación publicitaria mediante a instalación de lonas, bandeirolas e outras accións publicitarias.Nave C